close

Η Ομάδα ξεκίνησε έχοντας ένα Όνειρο, γι’ αυτούς που δεν τα παράτησαν ποτέ,

παρά τις αντιξοότητες, ατσαλώθηκαν και συνέχισαν.

Μοιράστηκαν το Όνειρο τους με άλλους και το Όνειρο δυνάμωσε, έγινε όραμα.

Σήμερα τα μέλη της ομάδας βλέπουν το όραμα σιγά σιγά να υλοποιείται,

πράγμα που το τρέφει ώστε να γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Η ομάδα

Πυρκαγιές


Πλημμύρες


Σεισμοί


Έντ. Καιρ. Φαινόμενα


Κατολισθήσεις


Τσιμπ. & Δαγκώματα


Τεχν. Ατυχ. & Άνθρ.


Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – 112

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν της κατάλληλης βοήθειας στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, ισοδύναμη σε ποιότητα σε όλα τα κράτη μέλη στον τόπο του συμβάντος.

Ο Ευρωπαίος πολίτης αλλά και ο επισκέπτης κάθε τρίτης χώρας που έρχεται στην ΕΕ, δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τις εθνικές δομές, τις λειτουργίες και τους διαφορετικούς αριθμούς κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμεναρχείο, Ε.Κ.Α.Β.). Οφείλει να γνωρίζει ένα σημείο αναφοράς, το ίδιο σε όλη την ΕΕ και να απολαμβάνει γρήγορες υπηρεσίες βοήθειας και προστασίας. Αυτό έρχεται να καλύψει ο αριθμός 112.

Το 112, ως ενιαίος Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης, εισήχθη αρχικά στο χώρο της ΕΕ το 1991 σύμφωνα με την 396 της 29-07-1991 Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Από το 1998 η ΕΕ έχει υποχρεώσει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν τεχνολογικές δυνατότητες κλήσης στον αριθμό 112 χωρίς χρέωση στον καλούντα. Έκτοτε αρκετές Ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ληφθεί με τελευταία και σημαντικότερη την 2002/22/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση σε όλο το γεωγραφικό χώρο της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας που ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν τη χρήση του 112 στο σύστημα εκτάκτων αναγκών της εδαφικής επικράτειας, να εξασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες προσφοράς και βοήθειας στους καλούντες το 112 ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στους εθνικούς αριθμούς εκτάκτων αναγκών, να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση του καλούντος και τέλος να ενημερώνουν με διαφημιστικές και ενημερωτικές καμπάνιες τους πολίτες για τον αριθμό 112.

Σήμερα στην ΕΕ υπάρχουν τουλάχιστον 60 αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕ προέβη σε κατηγοριοποίηση των κρατών μελών της σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από κράτη μέλη που έχουν ως αποκλειστικό αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112 - Δανία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Φιλανδία, Μάλτα, Ρουμανία). Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από κράτη μέλη που έχουν το 112 και ένα ακόμα αριθμό έκτακτης ανάγκης - Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ιρλανδία. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από κράτη μέλη που έχουν το 112 και ανεξάρτητους ανά υπηρεσία αριθμούς έκτακτης ανάγκης - Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Βέλγιο, Αυστρία κλπ). Αντίστοιχα στις ΗΠΑ έχει προωθηθεί ο εθνικός αριθμός κλήσης ανάγκης 911 σε όλη την αμερικανική επικράτεια. Ο αριθμός αυτός εισήχθη προς χρήση υποχρεωτικά σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 9/11.

Ο Ευρωπαϊκός φορέας προώθησης του 112 είναι η Ένωση Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης (112 Ε.Ε.Ν.Α. – European Emergency Number Association), που εδρεύει στο Βέλγιο. Ο εν λόγω μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός – Ένωση ιδρύθηκε το 1999, προκειμένου να προάγει τη γνώση και την επαρκή χρήση του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο των πρωτοβουλιών του διοργανώνει πλατφόρμες συζητήσεων με σκοπό να φέρει σε επαφή όλους τους αρμόδιους (Οργανισμούς της ΕΕ, Εθνικές κυβερνήσεις και υπηρεσίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες) για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του προαναφερόμενου αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τον ενιαίο Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (112), υλοποιώντας την σχετική νομοθετική δέσμευση της ΕΕ, από το Σεπτέμβριο του 1999. Η εισαγωγή του έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα δεδομένου ότι δεν υποκαθιστά αλλά λειτουργεί παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166, 108).

Αρμόδιος Εθνικός Φορέας διαχείρισης του 112 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 151/2004 είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός της οποίας έχει συσταθεί ειδικό τμήμα διαχείρισής του. Για την εφαρμογή του έχει συσταθεί ειδικό κέντρο υποδοχής κλήσεων του Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης (112) που υπάγεται διοικητικά στη Γ.Γ.Π.Π., του οποίου την ευθύνη τεχνολογικής λειτουργίας και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης έχει ο Ο.Τ.Ε. στο κτίριο της Πατησίων. Οι γλώσσες συνεννόησης είναι η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική.

Οι κλήσεις των πολιτών που κινδυνεύουν οι ίδιοι ή άλλος από οποιαδήποτε αιτία, καλούν όλο το 24ωρο. Αρχικά καταγράφονται και εντοπίζονται (εφόσον απαιτείται σε γεωγραφική θέση). Στη συνέχεια ανάλογα με το είδος της βοήθειας προωθούνται στο αντίστοιχο κέντρο επιχειρήσεων – τηλεφωνικό κέντρο των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών (αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) του τόπου συμβάντος. Οι κλήσεις απαντώνται σύμφωνα με στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε μέσα στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προωθούνται. Η θέση του καλούντος από άγνωστη περιοχή είναι δυνατόν να εξακριβωθεί μέσα σε 3 έως 60 λεπτά ανάλογα με το είδος του δικτύου (σταθερή ή κινητή τηλεφωνία), με το μέσο όρο να κυμαίνεται στα 10-30 λεπτά. Στην κινητή τηλεφωνία η εξακρίβωση θέσης αφορά την αναγνώριση της κυψέλης από όπου έγινε η κλήση. Οι διατάξεις περί απορρήτου του Ν. 3471/06 έχουν εφαρμογή, αλλά υπάρχει άμεση εισαγγελική παρέμβαση όταν υπάρχει ανάγκη για κίνδυνο ζωής.

Το 112 ακολουθάει την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη καθώς αναδύονται νέες εφαρμογές (φορητότητα, VoiP κλπ), διαεπιχειρησιακή επικοινωνία και ικανότητα, συστήματα τηλεματικής και ηλεκτρονικής κλήσης, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης. Μάλιστα η τελευταία προοπτική σχετίζεται με την τεχνολογία eCall, όπου σύμφωνα με τα σχέδια της ΕΕ όλα τα νέα αυτοκίνητα θα έχουν ενσωματωμένη συσκευή στο αμάξωμα, όπου σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος θα καλείται αυτόματα το 112.

Σύμφωνα με επίσημες στατιστικές της ΕΕ, των 27 κρατών μελών και των 495.000.000 κατοίκων, καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 100.000.0000 περιστατικά έκτακτης ανάγκης στην επικράτειά της που απαιτούν άμεση αντίδραση για βοήθεια και προστασία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 112 δεν είναι κέντρο παροχής πληροφοριών ή υποδοχής αιτημάτων πολιτών. Είναι ένας αποκλειστικός αριθμός έκτακτης ανάγκης που πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη φειδώ, δεδομένου ότι κάθε δευτερόλεπτο που χάνεται στην αναμονή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένας συνάνθρωπός μας να κινδυνεύει σοβαρά ή ακόμα και να χάσει τη ζωή του.

Η ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της, ανακήρυξε την 11η Φεβρουαρίου κάθε έτους (11/2) ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Εορτασμού του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας και συμβολική διάσταση με την οργάνωση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ανταλλαγής πληροφοριών και δικτύωσης.

ΓΙΑ ΤΟ 112 ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ:

Α) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.
 • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΣΗ.
 • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΡΤΑ ΣΤΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ.
 • ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ.
 • ΟΙ ΦΑΡΣΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ, ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ.

Β) ΤΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ:

 • ΕΙΣΤΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΘΥΜΑ Η ΑΠΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.
 • ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ.
 • ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΕ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΑΣ Η ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ.
 • ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ.

Γ) ΔΕΝ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ 112, ΓΙΑ:

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΛΠ).
 • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΛΛΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

 

 

Warning: Creating default object from empty value in /home/thinkit/public_html/eodsamos.gr/modules/mod_featured_youtube_slider/helper.php on line 31